Regulamin

Regulamin rozgrywek Szkolnej Ligi Koszykówki

„TOYOTA Basket Liga 2016/2017”

1. Przepisy zgodne z przepisami PZKosz.

2. Uczestnicy rozgrywek :

Szkoła Podstawowa – 6 reprezentacji szkół – uczestnicy urodzeni w 2004 i młodsi

Gimnazjum – 8 reprezentacji szkół – uczestnicy urodzeni w 2001 i młodsi

3. System rozgrywek:

I etap – „każdy z każdym”

Finał – zwycięzcy meczu półfinałowego

4. Termin i czas rozgrywek :

a) Szkoła podstawowa/gimnazjalna – WTOREK godz. 12.30 – 14.30

5. Czas gry :

a. Szkoła Podstawowa – 4 x 5 min.(wg przepisów Mini-koszykówki)

b. Gimnazjum – 4 x 5 min.(wg przepisów PZKosz)

6. Szkoły biorące udział w Rozgrywkach międzyszkolnych powinny :

a. Prowadzić zajęcia w celu wyłonienia reprezentacji szkoły w koszykówce, prowadzić zajęcia

taneczne (tzw. Cheerleaderki), przygotowywać dzieci i młodzież do pełnienia roli kibica,

przygotować zespoły redakcyjne

b. Wyznaczyć na każde spotkanie reprezentację, w skład której wchodzi :

do 12 zawodników, do 10 cheerleaderek, 10 członków Klubu Kibica, wyznaczyć zespoły

redakcyjne

c. każda szkoła powinna wyznaczyć opiekunów zawodników, cheerleaderek, członków Klubu

Kibica, zespołów redakcyjnych.

7. Koszty przejazdów na spotkania w ramach ligi międzyszkolnej są bezpłatne. Opiekun w trakcie

przejazdu powinien posiadać listę zawodników uczestniczących w rozgrywkach podbita przez

dyrektora szkoły. W trakcie przejazdu uczniowie muszą posiadać legitymacje szkolna oraz

znajdywać się na liście zbiorczej, (dokument do wglądu kontrolera).

8. Prowadzenie reportaży z rozgrywek SLK i zamieszczanie ich w gazetkach szkolnych

9. System nagród

a. zawodnicy – nagrody rzeczowe – Fundator: Fundacja „Zielone Wzgórze”

b. trenerzy:

– nagrody rzeczowe – Fundator: Fundacja „Zielone wzgórze”

– nagrody pieniężne – Fundator: samorząd terytorialny, któremu podlega dana placówka

c. opiekunowie grup tanecznych – nagrody pieniężne – Fundator: samorząd terytorialny,

któremu podlega dana placówka

d. za przygotowanie fotoreportażu z całego cyklu rozgrywek SLK – nagroda rzeczowa –

Fundator: Fundacja „Zielone Wzgórze”

e. prowadzenie najlepszej strony internetowej związanej z rozgrywkami SLK- nagroda

rzeczowa – Fundator: Fundacja „Zielone Wzgórze”

f. szkoły – sprzęt sportowy – Fundator: Fundacja „Zielone Wzgórze”

g. MVP gimnazja i podstawówki – sprzęt sportowy – Fundator: Fundacja „Zielone Wzgórze”

Cele sportowe TOYOTA Basket Liga 2016/2017:

a. podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży poprzez rywalizację z rówieśnikami

b. nabieranie doświadczenia meczowego, dzięki możliwości rozgrywania dużej ilości spotkań

Cele wychowawcze TOYOTA Basket Liga 2016/2017:

a. możliwość nawiązania przyjacielskich kontaktów z zawodnikami oraz kibicami z innych szkół

b. wychowanie w kulturze sportowej, zarówno uczniów trenujących, jak i tych należących do

Klubu Kibica oraz propagowanie zdrowego stylu życia

c. promowanie zasad fair-play podczas rozgrywek ligi międzyszkolnej

d. przygotowanie młodych ludzi do pełnienia w przyszłości roli kibica – kulturalnego, grzecznego,

przywiązanego do swojego klubu, miasta i reprezentacji narodowej.

Cele edukacyjne TOYOTA Basket Liga 2016/2017:

a. tworzenie zespołów redakcyjnych, pisanie protokołów i sprawozdań z meczy, tworzenie

reportaży i fotoreportaży itp.,

b. tworzenie stron internetowych związanych z tematyką sportową, zwłaszcza z SLK.